Welkom bij Budo Sport Arnhem
Budo Sport Arnhem Gewoon doen

Verantwoord sporten

De Rijksoverheid heeft duidelijke basisregels omschreven die nodig zijn om het coronavirus eronder te krijgen. De volgende basisregels zijn van kracht:
- blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen
- voor personen van 18 jaar of ouder geldt: houd 1,5 meter afstand van personen van 13 jaar of ouder
- was vaak en goed uw handen
- werk zoveel mogelijk thuis
- vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

Specifiek voor de sport heeft het NOC*NSF het 'Protocol verantwoord sporten' opgesteld. Hierin staat o.a. voor (ouders van) sporters beschreven hoe te handelen voor een veilge sportbeoefening. Ook voor ons als sportclub, is dit een belangrijk document om u op een veilge manier sport aan te kunnen bieden. We vragen onze sporters en hun ouders dit protocol goed door te lezen (www.nocnsf.nl/sportprotocol).
De overheid heeft een handig overzicht gemaakt van de regels voor sporten vanaf 5 juni, zie: Spelregels voor sporten tijdens corona per 05-6-2021.