Welkom bij Budo Sport Arnhem
Budo Sport Arnhem Gewoon doen

Site-info

Colofon

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Stichting Budo Sport Arnhem (webmaster: Bert Docter).
Contactadres: webmaster@budosportarnhem.nl

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De webmaster, noch Stichting Budo Sport Arnhem sluit elke verantwoordelijkheid uit voor de getoonde content en/of aan de deze website gekoppelde bestanden. Stichting Budo Sport Arnhem sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Uw commentaar

Heeft u commentaar of aanmerkingen op de site, dan verneem ik dat graag van u. U kunt mij mailen via webmaster@budosportarnhem.nl.

Copyright

Niets van deze website (waaronder mede begrepen alle foto's, filmmateriaal, teksten, afbeeldingen, logo's en aan deze website gekoppelde bestanden) mag worden verveelvoudigd, verspreid, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Stichting Budo Sport Arnhem.