Welkom bij Budo Sport Arnhem
Budo Sport Arnhem Gewoon doen

Privacyverklaring

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Budo Sport Arnhem verwerkt persoonsgegevens over u als u zich als sporter inschrijft. Deze gegevens verstrekt u aan ons via het invullen van het inschrijfformulier. Hieronder staan de persoonsgegevens wij over u registreren:
Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting Budo Sport Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Budo Sport Arnhem zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er zijn wettelijke bewaartermijnen waar Stichting Budo Sport Arnhem zich aan moet houden, bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap (datum uitschrijving + 7 jaar).

Delen met anderen
Stichting Budo Sport Arnhem verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van sporters die judo beoefenen en zich inschrijven voor toernooien. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

Websitebezoek
Onze website verzamelt geen enkele gegevens over u door middel van cookies o.i.d.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@budosportarnhem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Budo Sport Arnhem zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Stichting Budo Sport Arnhem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@budosportarnhem.nl.

Foto’s en video's op website en Facebookpagina
Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's of video's op de website of Facebookpagina staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar: info@budosportarnhem.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.