Welkom bij Budo Sport Arnhem
Budo Sport Arnhem Gewoon doen

Omgangs- en gedragsregels

Een prettig en veilig sportklimaat, daar staan we voor!
Budo Sport Arnhem is een sportclub waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. We hopen dat iedereen zich bij Budo Sport Arnhem thuis voelt en in een veilige omgeving prettig kan sporten. Om dat te bereiken moet iedereen zijn steentje bijdragen: trainers, bestuur en management, vrijwilligers, sporters en ouders van sporters. We hopen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt om binnen Budo Sport Arnhem daar een positieve rol in te vervullen.

Omgangsregels
Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag tussen sporters, ouders van sporters, vrijwilligers en leiding van de club. Het gaat dan vaak over hele vanzelfsprekende zaken. Budo Sport Arnhem wil de navolgende omgangsregels voor sporters, ouders van sporters, vrijwilligers en trainers en begeleiders hanteren en uitdragen om overschrijding van grenzen te voorkomen.
Gedragsregels begeleiders in de sport
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. De gedragsregels zijn gericht op: trainers, coaches, begeleiders en kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en zijn opgesteld door NOC*NSF. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporters. De gedragsregels vormen - aangevuld met de omgangsregels - een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Budo Sport Arnhem onderschrijft de onderstaande regels van harte om een veilig sportklimaat voor iedereen binnen de club te bewerkstellingen.
Vertrouwenspersoon
Binnen Budo Sport Arnhem is Marian Wensink (marian@budosportarnhem.nl; 026-3646657) als vertrouwenspersoon aangesteld. U kunt bij haar met vragen terecht of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar u kunt ook bij haar terecht wanneer u grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek kunt u bespreken wat u dwars zit en welke stappen u zou kunnen zetten om het aan te pakken. U houdt zelf altijd de regie over wat er met uw verhaal gedaan wordt.

Zoekt u een vertrouwenspersoon buiten Budo Sport Arnhem dan kunt u goed terecht bij het Vertrouwenspunt Sport, dat in samenspraak met de sportbonden door NOC*NSF is opgezet. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar op telefoonnummer: 0900-2025590 (€0,10 per minuut) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur.
Voor vragen over het beleid tegen seksuele intimidatie in de sport kunt u contact opnemen met: NOC*NSF, Postbus 302 6800 AH in Arnhem, tel: 026-4834742 of via e-mail: hulplijn@noc-nsf.nl.